Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!

Celem wcześniejszego umówienia spotkania z przedstawicielem Biura Sprzedaży, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

ADRES

ul. Z. Wodeckiego,
05-080 Klaudyn

 

TELEFON

Tel.: +48 883 120 120

E-MAIL

biuro@virginiapark.pl

GODZINY PRACY BIURA

Po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu złożenia oferty przez Spółkę Virginia Park Sp. z o.o. Sp. K. jak też spółki powiązane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Virginia Park Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki powiązane.

Informacja o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Virginia Park Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie (00-789), ul. Słoneczna 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000618777, NIP: 5252660307, REGON: 364505086.

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby przedstawić Państwu ofertę handlową oraz w celach marketingowych naszych usług i produktów.

3. Podstawą prawną przetwarzania są udzielone przez Państwa zgody, które są dobrowolne i każdą z nich można wycofać w każdym czasie.

4. Odbiorcami Państwa danych są: osoby przez nas upoważnione, podmioty, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych w celu przedstawienia oferty i działań zmierzających do zawarcia ewentualnej umowy oraz prowadzenia działań marketingowych.

5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać odpowiednio w okresie potrzebnym do przedstawienia oferty i działań zmierzających do zawarcia ewentualnej umowy a także w okresie prowadzenia przez nas działań marketingowych.

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, możliwości przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem.

7. Informujemy również, że Pani/Pana dane związane z aktywnością na naszej stronie internetowej będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tj. w celu analizy i oceny zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej, dzięki czemu możliwe będzie dostosowanie treści wyświetlanych na stronie internetowej do Państwa oczekiwań. Jednocześnie zapewniamy, że przetwarzanie danych, o którym mowa w niniejszym punkcie ma charakter zagregowany.

8. Administrator danych nie będzie prowadził działań w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.